Mineralull

Mineralull_IsorocMineralullen har en låg täthet eftersom den till största delen består av luft. Genom att luften hålls stilla, gives mineralull en mycket god värmeisolering. Vi är agenter för högkvalitativ mineralull från Isoroc och Petrolana. Kontakta oss för mer information.

Produkter Isoroc

Produkter Petrolana